REGULAČNÉ STANICE PLYNU

REGULAČNÉ STANICE PLYNU

Regulačné stanice plynu vyrábame v zmysle potrieb zákazníka s prihliadnutím na podmienky dodávateľa zemného plynu v celej šírke výkonov a tlakových stupňoch (VTL, STL, NTL). Veľká časť dodávok je realizovaná formou na klúč čo znamená, že dodávka zahŕňa vypracovanie projektu, inžiniersku činnosť, výrobu, uvedenie do prevádzky vrátane vykonania predpísaných skúšok až po kolaudačné konanie.

Stanice sú vybavené regulačnou, zabezpečovacou a kontrólnou technikou v zmysle platnej legislatívy. Základnými prvkami regulačnej stanice sú filtrácia, predohrev, regulácia a meranie pretečeného množstva plynu. Vzhľadom k výkonu regulačnej stanice sa pre predohrev plynu pred jeho reguláciou používa elektrický ohrev alebo teplovodný výmenník. Tlakové nádoby - plynové filtre a teplovodné výmenníky sú certifikované a vyrábané v zmysle smernice 97/23/ES našou spoločnosťou.

Pre meranie pretečeného množstva plynu sú regulačné stanice vybavené meradlami, alebo prípravou pre ich osadenie na základe požiadaviek dodávateľa zemného plynu. Stanice štandardne osádzame návarkami pre možnosť dodatočného osadenia snímania všetkých veličín bez potreby zvárania počas prevádzky stanice.

Regulačné stanice štandartne umiestňujeme do našich budov, resp. na želanie zákazníka do pripravených budov stavbou alebo budov iných alternatívnych dodávateľov.

PODZEMNÉ REGULAČNÉ STANICE

podzemka1.1

Podzemné regulačné stanice plynu sú určené pre špecifické umiestnenie hlavne v mestských podmienkach a pre lokality vyžadujúce zvýšené nároky na estetický vzhľad krajiny ako posilovacie stanice nizkotlakých plynových rozvodov.
Technológia podzemnej regulačnej stanice je umiestnená vo vodotesnej železobetónovej nádobe opatrenej povrchovo upraveným oceľovým poklopom s výpočtovým zaťažením 1,7 t na 0,04 m2 čo umožňuje stanicu umiestňovať aj do chodníkov a peších zón s možnosťou zniesť aj možný prejazd osobného automobilu.

Poklop sa skladá z jednotlivých segmentov, ktorých počet závisí od veľkosti regulačnej stanice. Jednotlivé segmenty poklopu sú opatrené sústavou pružín umožňujúcich ľahké otváranie poklopu, a v otvorenej polohe je zabezpečená aretácia poklopu v oboch smeroch. Jednotlivé diely poklopu sú opatrené žliabkami pre dobrý odvod dažďovej vody, ktoré sú zaústené do zberného žľabu dažďovej vody, ktorý je po celom obvode nádoby regulačnej stanice.

Typové podzemné regulačné stanice so svojím príslušenstvom spĺňajú všetky požiadavky STN 38 6417 resp. EN 12 186. Stanice sú štandartne určené na reguláciu z STL na STL, resp. na NTL a prietok od 500 do 1000 Nm3/hod. Filtrácia plynu je zabezpečovaná plynovými filtrami s textilnou vložkou schopnou zachytiť nečistoty o rozmeroch do 5 μm. Osádzané sú regulačnými a zabezpečovacími prvkami Tartarini. Plynomer so vstavaným ukľudňovačom prúdenia je osadený na vstupe do RS.

Na želanie zákazníka je možné robiť úpravy stanovených typov týkajúce sa výkonov ako aj jednotlivých prvkov stanice. Výhodou tohto riešenia je dodávka celého podzemného bloku bez väčších nárokov na betónovanie šácht na mieste určenia. Stavebná príprava spočíva len vo vyhotovení montážnej jamy s betónovou podložkou pod nádobu RS.

 
 

Demo Information

All content and images shown on this site is for demo, presentation purposes only. This site is intended to exemplify a live website and does not make any claim of any kind to the validity of non-Shape5 content, images or posts published. Stock photography was purchased from shutterstock.com for this demo only, and is not included with this template. You may not use these images for your own use without purchase. Links will be provided for some images if you wish to purchase them from their copyright owners.

Site Shaper Available

Do you need a website up and running quickly? Then a site shaper is just what you are looking for. A Site Shaper is a quick and easy way to get your site looking just like our demo in just minutes Make an exact copy of this demo with very little effort, except stock photography. Learn More...

Upcoming Events

11.10.2012

Proin magna mi, porttitor eget loboris sit amet, bibendum id orci. Nam arius mollis.

12.15.2012

Suspendisse in ipsum ut magna pharetra aliquet non sodales velit. Proin pellenesque.

Contact Us

Aenean quis mollis augue. Mauris condimentum, erat in suscipit pretium, libero odio tempus magna, quis.Condi ipsum lorem iaculis.

555-555-1212

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.